(205) 416-7138

Vi er i øjeblikket fuldt beskæftiget med opgraderingen til ALEPH version 18, frem mod produktionsmigreringen i begyndelsen af februar. For løbende information om opgraderingen, henvises til opgraderingssiden.

Bloggen vil blive opdateret, når vi er i luften med version 18.

Ole Holm

Leave a Comment

Filed under 2814700345

765-498-8107

Der har været udtrykt ønske om at kunne abonnere pÃ¥ nye indlæg fra denne blog ved brug af sÃ¥kaldte RSS-læsere. Vi kan sagtens se det hensigtsmæssige i dette ønske, men sÃ¥ længe vi benytter en ekstern blog-service som WordPress – og bloggen er privat – er det desværre ikke muligt. Med tiden gÃ¥r DIS sandsynligvis over til et andet system, hvor vi kan hoste denne blog internt og dermed etablere RSS-funktionen.

Leave a Comment

Filed under Andre emner

Service Manager – hvad er status?

Service Manager er tæt på at være klar til drift og bliver taget i brug på Det Kongelige Bibliotek den 16. marts 2009. Af hensyn til at sikre en god og behagelig overgang, så regner vi lige nu med, at de eksterne biblioteker får adgang til den nye service fra 1. maj 2009.

                             

Hvilken betydning vil Service Manager så få for det enkelte bibliotek? Kort sagt vil der fremover være ét enkelt sted, hvor henvendelserne bliver registreret. Derudover vil man også kunne følge hver enkelt henvendelse fra start til slut i det nye system – både af os, der arbejder med bibliotekssystemerne, men også af den enkelte opgavestiller.

 

Det betyder blandt andet, at når der bliver sat en deadline kommer der automatisk en mail ud til opgavestilleren om denne deadline. Der er også mulighed for at tilføje informationer på den enkelte sag, såvel som andre features, der skal sikre en bedre kommunikation. På den måde bør vejen fra problem til løsning gerne blive mere kontinuerlig og gennemskuelig.

321-759-6943

Filed under Andre emner

Primo pt

Primo har efterhånden været tilbudt som et alternativ til REX i et års tid. Den tid har vi brugt til at gøre os en masse erfaringer samt få feedback fra brugerne. Endelig har der været afholdt en større usability-undersøgelse i DEFF-regi; en undersøgelse, der også har givet os uvurderligt input. Ifm. KUBIS-projektet føler vi, at tiden er ved at være moden til at skifte ”gamle” REX ud med Primo. Det er således vores forventning, at Primo i løbet af de kommende måneder vil overgå fra at være et beta-system til at være det egentlige produktionssystem.

 

Den feedback, vi får fra brugerne, har generelt været positiv. Det er især tydeligt, at det er blevet meget nemmere for brugerne at udskille materiale, der er online tilgængeligt. Det glæder os meget, da det netop har været et af formålene.

 

Hvad fremtiden angår, så vil vi i løbet af det næste halve års tid konsolidere de resterende fakultets- og institutbiblioteker, således at de løbende bliver søgbare i Primo. Endvidere har vi et analysearbejde i gang, der skal afklare, hvilke øvrige data vi ønsker i Primo. Det vil komme til at dreje sig om både egen digital produktion, licensbelagt materiale samt øvrigt vi skønner relevant (f.eks. open access-materiale).

 

Alle interesserede kan tage et kig på: 6073019651  

7055534242

Filed under 504-722-0438

BIS-sektionens arbejde

Biblioteksservice
Hvori består vort arbejde? Hvis I oftere er i kontakt med os vil I givetvis være mere bekendte med vores arbejdsområder, hvor andre som ikke er i så stor berøring med os ikke er klar over hvilke ansvarsområder vi bestrider. Derfor vil dette indlæg kort skitsere hvad vi beskæftiger os med.

 I 2010 blev Biblioteksteknologi (BIT) og Websektionen (WEB) slået sammen til én sektion Biblioteksservice (BIS). Sektionen har ansvar for understøttelse af institutionens interne biblioteksfunktioner og skal samtidig sikre, at Det Kongelige Biblioteks grænseflader er brugervenlige og intuitive. Derudover driver sektionen bibliotekssystemløsninger for 45 eksterne forskningsbiblioteker. Målet for BIS: at udvikle os til et professionelt kompetencecenter for data og bibliotekssystemer, at prioritere brugerinddragelse og konstant at holde fokus på brugernes behov i sektionens arbejde.

ALEPH
I forhold til ALEPH er vi specielt orienterede mod opsætningen af de bibliografiske og administrative  databaser, systemtabeller, grænseflader, samt print.  Heraf kan de bibliografiske problematikker ofte være i forhold til katalogiseringsregler, søgeveje og fremvisning. De tilsvarende for de administrative databaser retter sig specielt mod udlånspolitikker, bestillingsflow, accession, breve og formularer.

PRIMO
Det nye søgesystem PRIMO, som vi har været medudviklere af sammen med ExLibris igennem et par år, er nu også taget i brug på KB – dog ikke som det primære system, men endnu som et alternativ til REX. I forbindelse med udviklingen og den daglige vedligeholdelse af systemet beskæftiger vi os i særdeleshed med høstning, pipes, normalisering og search scopes – alle i relation til databehandling – og håndtering. En ikke uvæsentlig del af arbejdet med PRIMO har også været i forhold til dets integration med ALEPH.

SUPPORT
Dertil er selvfølgelig den helt almindelige supportvirksomhed i forhold til de hostede biblioteker. Som nævnt er support-opgaverne noget af det som fylder mest i det daglige, men i tilknytning hertil bestræber vi os ligeledes på at udarbejde dokumentation og vejledninger til at lette bibliotekernes egen drift af systemerne.

Informations -/ Nyhedsområdet
På ét område har vi dog følt vi har haltet en anelse og det er på informations-/ nyhedsområdet. Vi har hele tiden haft en ambition om at være mere synlige og holde vores eksterne kunder orienterede om, hvad der sker herinde, men med de mange andre opgaver og projekter har nyhedsstrømmen bestemt ikke levet op til denne ambition. Derfor sidder I nu og læser på BIS-sektionens blog. Med en blog håber vi i højere grad at kunne have et stadigt nyhedsflow til glæde for – forhåbentlig – alle.

479-650-7791

Filed under (504) 896-0628

9395881371

Én brugergrænseflade – alle poster. Det er virkeligheden med det nye søgesystem Primo. Nogle af jer ved mÃ¥ske allerede, hvad det nærmere gÃ¥r ud pÃ¥, hvis I deltog i seminaret hos Fujitsu i april 2008. Derfor kan nedenstÃ¥ende enten fungere, som en genopfriskning af de væsentligste begreber, der knytter sig til søgesystemet – eller mÃ¥ske være første skridt pÃ¥ vejen til at lære det at kende. Det kan ogsÃ¥ være I vil afprøve systemet selv – i sÃ¥ fald er der link til Det Kongelige Biblioteks Primo-site ude i højre side.

Primo bygger på de nyeste søge- og høstningsteknologier, samt undersøgelser af brugeradfærd indenfor webkommunikation. Læg dertil inkorporeringen af elementer fra det omsiggribende sociale software-univers og konturerne af Primo er ridset op.

Søgningen er intuitiv, resultatet som brugeren bliver præsenteret for orienteret mod adskillige facetter og samtidig er det nu muligt at gemme sine søgninger, dele dem med andre pÃ¥ diverse eksterne online communities, anmelde materialer – ja kort sagt er det blevet mere effektivt og skræddersyet til den enkelte bruger.

Leave a Comment

Filed under Nyt fra Primo Support gruppen