სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლი

PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

6416612946
forum

სიახლეები და ღონისძიებები


სიახლე
6045885160

2018 წლის 18 ივნისს საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და ...

ღონისძიება
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია

გაიმართა ფინანსური მართვისა და კონტროლის დანერგვის სახელმძღვანელოსა და გზამკვლევის ...

სტატისტიკა


შიდა აუდიტორთა გენდერული გადანაწილება ქვეყნის მასშტაბით

  • ქალი
  • კაცი

2017 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებები სახეების მიხედვით

  • შესაბამისობა/ფინანსური
  • სისტემური
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  • ეფექტიანობა

პარტნიორები