HOME
KONSULTING
8449094731
WNĘTRZA
PORTFOLIO
PRESS
(248) 902-0538
   
 

Realizacje                   Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu projektowania i wdrażania wyrobów do produkcji, projektowania i kompleksowego wyposażenia wnętrz oraz usług konsultingowych dla przedsiębiorstw z branży wnętrzarskiej. Tworzymy produkty i pomagamy producentom wprowadzać je z sukcesem na rynek. Nawiązanie współpracy z naszym biurem daje Państwu możliwość uniknięcia kosztownych eksperymentów. Współpraca z nami to skorzystanie z wieloletniego doświadczenia zdobytego na  rynku.

We specialize in providing services related to designing and implementing products for production, designing and thorough fittings for interiors as well as to consulting services for companies operating in the interior branch. We create products and help producers to successfully introduce new products to the market. Starting the cooperation with our company will make it possible for You to avoid expensive experiments. The cooperation with us equals using multi-year experience achieved on the market.


KonsultingWspieramy przedsiębiorstwa handlowe i producentów w zakresie innowacji procesowej i produktowej. Działamy na rzecz wzmocnienia marki, podniesienia konkurencyjności oferty w oparciu o nowe produkty i zoptymalizowane działania marketingowe.                                              Oferujemy usługi doradcze firmom zagranicznym w budowaniu marki i wprowadzaniu nowych produktów na rynek w Polsce. 

We support trading companies and producers in the sphere of process and product innovation. We act towards brand strengthening, towards increasing competitiveness of the offer on the basis of new products and for optimizing marketing activities.                                                                                                                      We offer advisory services to foreign companies concerning brand building and introducing new products to the market in Poland.


Wzornictwo przemysłoweProjektujemy, prototypujemy, wdrażamy do produkcji meble, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przedmioty użytkowe oraz specjalistyczne produkty przemysłowe. W każdym z przypadków nasze działania wynikają z analizy rynku, uwzględniają redukcję kosztów produkcji i ekologię.

We design, offer prototypes, implement for production: furniture, lighting, decorating articles, usable objects as well as specialized industrial products. In each case our activities result from market analysis, considering the reduction of costs in the sphere of production and ecology.


Zajmujemy się wystawiennictwem, projektujemy wnętrza komercyjne, biura, banki, hotele, sklepy oraz apartamenty i mieszkania prywatne. Realizujemy dostawę wyposażenia według indywidualnych potrzeb klienta w oparciu o sprawdzone rozwiązania.

We are engaged in the art of exhibition, we design commercial interiors, offices, banks, hotels, shops as well as apartments and private flats. We provide the delivery of the equipment according to the individual needs of the customer basing on proved solutions.


                                                                                                                                                  Design Consulting jest partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni Design Consulting is the partner of Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia